logo
gallery/header-man

Majutusteenus vanglast vabanenutele 

Nõustamisteenustega ajutine majutusteenus on teenus, mida pakutakse koostöös Justiitsministeeriumiga projekti „Tugiteenus vanglast vabanejatele“ raames. (http://www.kriminaalpoliitika.ee/en/node/1221) Teenuse raames võimaldatakse ajutist majutuskohta kuni kuueks kuuks pärast vanglast vabanemist. Pakume majutusteenust Pärnumaal ja Ida-Virumaal.

Teenusel osalemise eeldusteks on:

  • enne vabanemist määratud tugiisiku olemasolu;
  • motivatsioon tööle asumiseks;
  • nõusolek hoiduda alkoholi ning narkootikumide tarbimisest;

Teenuse osutamise eesmärgiks on aidata vanglast vabanejal alustada uut, seaduskuulekat elu ning arendada individuaalseid oskusi ja teadmisi, tugevdades seeläbi sotsiaalset kapitali, sh töö-, pere-  ja sotsiaalsuhteid ning kaasatust kodanikuühiskonda, samuti suurendada vanglast vabanejate poolt tööturuteenuste kasutamist ning tööhõivet.

Teisisõnu arendab klient poole aasta jooksul koos majutusteenuse meeskonna abiga oma oskusi igapäevaeluga toimetuleku osas, saavutab iseseisvuse, asub tööle ning leiab endale elamispinna.

Kliendi saabumine teenusele:

  • vangla kontaktisik või sotsiaaltöötaja broneerib koha majutusüksuses;
  • klient saabub teenusele kolme päeva jooksul pärast vabanemist;
  • sotsiaaltöötaja tutvustab kliendile teenust, maja kodukorda ja fikseerib kliendi andmed;
  • sotsiaaltöötaja  kaardistab koostöös tugiisikuga kliendi olukorra, selgitab välja ta huvid,
    oskused, vajadused ja planeerib tegevused;

Teenusele asudes sõlmitakse kliendi ja teenusepakkuja vahel kirjalik leping, milles klient nõustub pidama kinni maja kodukorrast ning tasuma igakuiselt talle esitatavate arvete alusel kommunaalkulud. Eluasemekulude katmiseks on kliendil võimalik taotleda toimetulekutoetust oma elukohajärgse kohaliku omavalitsuse sotsiaalosakonnast. Ülevaate sotsiaalsüsteemist ja sotsiaaltoetustest annab kliendile majutusteenuse meeskond. 

 

 

Majutuskoha broneerimine:

Mirjam Vabrit

Telefon +372 5667 6238

E-post: mirjam@tulevik.info

 

Kodukord

Pilte

 

 

 

 

gallery/el_sotsiaalfond_horisontaalne
gallery/tugiteenus logo_est