logo

Kaitstud töö

Kaitstud töö teenuse eesmärk on isiku ettevalmistamine avatud tööturule tööle saamiseks (iseseisvalt või tugiisikuga), toetamine tööle asumisel ja avatud tööturul töötamise algusperioodil.

Töötamine kaitstud tingimustes tähendab, et isikul võimaldatakse teha võimetekohaseid tööülesandeid talle sobivas töökeskkonnas ja jõukohases töötempos. Isikule tagatakse sealjuures vajalikus ulatuses juhendamine, nõustamine ja abi. Kaitstud töö teenust pakume koostöös Eesti Töötukassa, Aktiviseerimiskeskus Tulevik ja Solve et Coagula OÜ-ga.

Kaitstud töö teenuse kestuseks ühele kliendile on kuni 24 kuud ning koosneb järgmistest etappidest:

  • I etapp. Kestab kuni 4 kuud. Töösuutlikkuse hindamine, tööoskuste õpetamine ja harjutamine, tööharjumuse kujundamine. Proovitakse vähemalt viite töövaldkonda, millest igaüks kestab minimaalselt kaks nädalat. Hiljemalt I etapi lõpuks peab klient olema suuteline tegema kuus vähemalt 40 tundi eesmärgipärast tööd. 
  • II etapp. Kestab kuni 8 kuud. Töötamine kaitstud töö tingimustes. Aktiivne kandideerimine avatud tööturule. Nõustamine. Kliendi töötuna arvelolek lõpetatakse ja ta töötab meie juures töökohal, kus on loodud kaitstud töö tingimused ja juhendamine. Selles etapis peaksid sa olema suuteline töötamaks 20 tundi nädalas, ehk 4 tundi päevas.
  • III etapp. Kestab kokku 8-12 kalendrikuud sõltuvalt sellest, kas teenuse I või II etappi on pikendatud. Klient liigub kaitstud töölt avatud tööturule, pakkuja tugi väheneb ajas järk-järgult.

Meie juures on võimalik proovida kätt järgmistes töövaldkondades:

  • Koristustööd
  • Heakorratööd
  • Taaskasutuskäsitöö
  • Puidutöö
  • Metallitöö

 

Täpsem info:

Marika Altküla

Telefon +372 5690 7161

E-post marika@tulevik.info